Kamp Vierhouten

Veelgestelde vragen


Prijs

Hoe duur is een kamp?

Een groot kamp (leeftijd 13-16, 1e, 2e, 3e, 4e GK) kost € 340,00
Een klein kamp (leeftijd 10-12, KV Club) kost € 280,00


Betaling

Waar moet ik naar overmaken en onder welke vermelding?

U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer: NL44.ABNA.0572.5595.34 tnv Stichting Kamp Vierhouten, te Amsterdam.
Ovv de naam van het kind en zijn/haar eerste en eventueel tweede keuze.

Hoe kan ik betalen voor het kamp?

Bij de inschrijving wordt het kampgeld direct betaald via iDeal. Als uw kind wordt uitgeloot krijgt u de betaling teruggestort. Mocht uw kind op een later moment toch nog ingeloot worden, krijgt u een nieuw betalingsverzoek.


Loting

Mijn zoon/dochter is uitgeloot. Wat nu?

Wij hanteren een reservelijst. Wanneer er een plaats vrijkomt, zal de eerstvolgende van de reservelijst geplaatst worden. Hierover zult u bericht krijgen van Kiki Ytsma. Indien zij geen contact met u opneemt, betekent het dat uw zoon/dochter niet na geplaatst is.

Zodra er kinderen afzeggen, nemen we meteen contact op met de deelnemers die op de reservelijst staan. Na het loten van de kampen, loten wij door voor de reservelijst. Dit betekent dat er wederom willekeurig wordt geloot en dat iedereen evenveel kans maakt op een hoge notering op deze lijst.

Wat te doen bij meerdere keren van uitloting in voorgaande jaren?

Elk jaar maakt elk kind evenveel kans om ingeloot te worden. Dit betekent dat een kind dat al vaker is geweest evenveel kans maakt om ingeloot te worden als een kind dat zich voor de eerste keer inschrijft.

Wat te doen als één van mijn kinderen is uitgeloot en mijn andere kind is ingeloot?

Door het lotingsysteem wat gehanteerd wordt, is het helaas mogelijk dat wanneer u meerdere kinderen inschrijft er ook één of twee kunnen worden uitgeloot.

Hoe werkt de reservelijst?

Na het loten van de kampen, loten wij door voor de reservelijst. Dit betekent dat er wederom willekeurig wordt geloot en dat iedereen evenveel kans maakt op een hoge notering op deze lijst.

Op welke plaats staat mijn kind op de reservelijst?

Helaas geven wij niet vrij op welke plek op de reservelijst uw kind staat. Wanneer er een plaats vrijkomt, zal de eerstvolgende van de reservelijst geplaatst worden. Hierover zult u bericht krijgen van Kiki Ytsma. Indien zij geen contact met u opneemt, betekent het dat uw zoon/dochter niet na geplaatst is.

Wat gebeurt er met het overgemaakte kamp geld wanneer mijn kind wordt uitgeloot?

Op vrijdag 18 april weten we wie er alsnog een plekje heeft in een van de kampen. Als je bent nageplaatst nemen wij contact met jou op. Indien je geen bericht meer ontvangt betekent dit dat je helaas niet bent nageplaatst.

Wanneer na vrijdag 18 april blijkt dat je niet bent nageplaatst,, zullen wij binnen 2 weken het reeds betaalde kampgeld terugstorten.

Wat gebeurt er als meerdere vriendjes/vriendinnetjes zich inschrijven, er iemand wordt uitgeloot en de rest wilt ook niet meer?

Indien u binnen de aangegeven tijd (dit zal in de 'inlotingsbrief' vermeld staan) afzegt voor het kamp waar uw kind voor is ingeloot, zal het bedrag zo spoedig mogelijk naar u terug worden overgemaakt.


Leeftijd

Mijn zoon/dochter is 9 jaar, kan ik mijn zoon/dochter inschrijven voor KV Club?

Indien uw zoon/dochter vóór 1 juli 2020 10 jaar is kan hij/zij worden ingeschreven voor KV Club. Indien uw zoon/dochter nog niet 10 jaar is vóór 1 juli 2020 kan hij/zij helaas dit jaar niet worden ingeschreven voor KV Club.

Mijn zoon/dochter is 12 jaar, naar welk kamp kan hij/zij gaan?

Indien uw zoon/dochter ten tijde van inschrijving 12 jaar is, maar vóór 1 juli 2020 13 geworden is, kunt u uw kind inschrijven voor zowel KV Club als een groot kamp.

Mijn zoon/dochter is 16 jaar ten tijde van inschrijving, maar is 17 wanneer zijn/haar kamp begint. Mag hij/zij nog meenaar KV?

Dit mag helaas niet. Alleen wanneer uw zoon/dochter tijdens het kamp 17 wordt, mag hij/zij nog mee in de zomer.


Vertegenwoordiger

Wat moet ik onder het kopje; ‘vertegenwoordiger’ invullen?

Vertegenwoordiger zijn kinderen die al vaker op KV zijn geweest en KV als het ware promoten. Als uw kind onbekend was met KV en een vertegenwoordiger heeft gesproken om meer informatie te krijgen, kunt u hier die naam opgeven. Als er geen vertegenwoordiger van toepassing is, vul dan ‘niemand’ in. Dit zal uiteraard geen invloed hebben op het loten.


Data inschrijvingen 2021

Goed nieuws!

we hebben als bestuur geconstateerd dat er nog een beperkt aantal plekken vrij zijn op het 4e GK 2021! Daarom hebben we besloten de inschrijvingen nog één keer te heropenen! vanaf maandag 29 maart 09:00 tot woensdag 31 maart 21:00 kan je je dus nog inschrijven voor dit kamp!

Let op: er zijn nog een beperkt aantal plekken vrij en daarom zal er net zoals tijdens de reguliere inschrijving gebruik worden gemaakt van het loting systeem. Je zal een mail ontvangen over je in-/uitloting.

tot op het 4e GK!

Liefs Bestuur